มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์ฯนครนายกนำเสนอ หลักสูตรเตรียมครู Pre-teacher program

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก  เข้าร่วมงานการขับเคลื่อนหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยนำเสนอ หลักสูตรเตรียมครู Pre-teacher program ซึ่งเป็นหลักสูตรในการเพิ่มโอกาส และทักษะให้ผู้เรียนในการพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับการเลือกศึกษาต่อและเลือกอาชีพที่เหมาะสมในอนาคต เวลา 9.00-16.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จังหวัดนครนายก

 

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *