มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัด “โครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ชุมชนไทยเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสรุปผลโครงการและส่งมอบผลการดำเนินการระยะที่ 1 “โครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ชุมชนไทยเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก” ในวันที่ 19 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งยกระดับการท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก โดยใช้ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาพื้นที่ตามความต้องการของชุมชน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีชาวบ้านชุมชนไทยเวียง และคณะผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าร่วมงาน ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ห้องประชุมเฟื่องฟ้า

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *