มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ บทเพลงดนตรีหรรษา พัฒนาเด็กปฐมวัย

ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ บทเพลงดนตรีหรรษาพัฒนาเด็กปฐมวัย จัดขึ้นโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ในรายวิชาสัมมนาทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์กฤษดา หุ่นเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีบำบัด​ วิทยาลัย​ดุริยางค​ศิลป์​ มหา​วิทยาลัย​มหิดล เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในการอบรม โดยในการอบรมมีนักศึกษาและศิษย์เก่าให้ความสนใจเข้าอบรมเป็นอย่างมาก ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *