มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ร่วมกิจกรรมการสัมมนา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ครั้งที่ 1 หัวข้อ “เพลง ดนตรี คำคล้องจอง เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้สนุกในห้องเรียนปฐมวัย”

ในวันที่ 23 มิถุนายน 2566  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานครนายก ร่วมกิจกรรมการสัมมนา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ครั้งที่ 1 หัวข้อ “เพลง ดนตรี คำคล้องจอง เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้สนุกในห้องเรียนปฐมวัย” โดยมี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วม และมี ผศ.รวี ศิริปริชยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก นิทาน และวรรณกรรมสำหรับเด็ก อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมสัมมนา ณ ห้องเรียน 553 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์ การศึกษา นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *