มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ร่วมประชุมโครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครนายก เพื่อพัฒนาการศึกษา โดยการช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุน การแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning loss)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดย นางธมลวรรณ เปรมศรี รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษา นครนายก ได้รับเชิญร่วมประชุมจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ในการดำเนินการโครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครนายก เพื่อพัฒนาการศึกษา โดยการช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุน การแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทาง การเรียนรู้ (Learning loss) โดยดำเนินการพัฒนาการอ่านออก การเขียนได้ของนักเรียนในโรงเรียน ตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 20 โรงเรียน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมกรีนรูม วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *