มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ร่วมประชุม คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษา นครนายก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายคณิต คงช่วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้ความช่วยเหลือเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม ในวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

 

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *