มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายกร่วมกิจกรรม “Day Camp” ตามโครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) จังหวัดนครนายก

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรม “Day Camp” ตามโครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) เพื่อลดปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) การอ่านออกเขียนได้ ร่วมกับอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) จังหวัดนครนายก โดยมีนายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวให้โอวาท และมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานทางการศึกษา และมีนายคณิต คงช่วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกกล่าวต้อนรับ โดยภายในงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา จัดกิจกรรมในรูปแบบของฐานกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมงาน ในวันที่ 2 กันยายน 2566 ณ หอประชุมนครนายกวิทยาคม (101) โรงเรียนนครนายกวิทยาคม  จังหวัดนครนายก

 

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *