มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 45 ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก

ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบปีที่ 45 (5 กันยา 2566) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.เสกสรร อามาตย์มนตรี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก เป็นประธานในพิธี และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษา นครนายก นางธมลวรรณ เปรมศรี รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษา นครนายก และนายเจษฎาภรณ์ สรรคอนุรักษ์ ผู้จัดการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ตลอดจนข้าราชการครูในพื้นที่ใกล้เคียงได้มาร่วมทำบุญ ในวันที่ 4 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมศักดิเดชน์ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *