มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดนิทรรศการ “การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1” ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ในวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และการประถมศึกษา จัดนิทรรศการ “การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1” ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566  ณ ห้องเรียน 512 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *