แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for August 30th, 2016

 
 • โครงการโรงสีข้าว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

  โครงการโรงสีข้าว สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งอยู่เลขที่ 190 หมู่ 3 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ได้รับการรับรอง ISO 9000:2000  HACCP GMP และ ISO 14001:2004 ผลิตข้าวสารที่มีคุณภาพภายใต้แบร์น ข้าวสวนดุสิต สำหรับ ข้าวสวนดุสิต ได้ผ่านกระบวนการผลิตจากเครื่องจักรที่ออกแบบและติดตั้งด้วยระบบทันสมัยของ SATAKE โดยมีกระบวนการผลิตที่สำคัญ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1. ขั้นตอนการรับข้าวเปลือก 2. ขั้นตอนการกระเทาะเปลือก 3. […]

   
 •  
 • คณาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย นิเทศการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 5

  คณาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก นิเทศการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่ประจำโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนครนายก ปราจีน สระแก้ว การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนั้น เป็นกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ ได้แก่ สาระความรู้ สมรรถนะ ตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด และความสามารถเฉพาะตนที่ได้จากการฝึกฝนจากอาจารย์ผู้สอนใน ตลอดทั้งได้มีโอกาสในการเรียนรู้สภาพความเป็นจริงของการเรียนการสอนในสถานศึกษาในระดับต่างๆDefault Gallery Type Template This is the default gallery type template, located […]

   
 •  
 • มสด นครนายก เก็บข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการ อบต จังหวัดนครนายก ปราจีน ระยอง

  ทีมงานคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก โครงการสำรวจความเห็นและความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครนายก ปราจีน และระยอง ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม Default Gallery Type Template This is the default gallery type template, located in: /hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php. If you’re […]

   
 •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×