มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: August 30, 2016

โครงการโรงสีข้าว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

โครงการโรงสีข้าว สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งอยู่เลขที่ 190 หมู่ 3 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ได้รับการรับรอง ISO 9000:2000  HACCP GMP และ ISO 14001:2004 ผลิตข้าวสารที่มีคุณภาพภายใต้แบร์น ข้าวสวนดุสิต สำหรับ ข้าวสวนดุสิต ได้ผ่านกระบวนการผลิตจากเครื่องจักรที่ออกแบบและติดตั้งด้วยระบบทันสมัยของ SATAKE โดยมีกระบวนการผลิตที่สำคัญ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1. ขั้นตอนการรับข้าวเปลือก 2. ขั้นตอนการกระเทาะเปลือก 3. …

โครงการโรงสีข้าว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี Read More »

คณาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย นิเทศการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 5

คณาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก นิเทศการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่ประจำโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนครนายก ปราจีน สระแก้ว การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนั้น เป็นกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ ได้แก่ สาระความรู้ สมรรถนะ ตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด และความสามารถเฉพาะตนที่ได้จากการฝึกฝนจากอาจารย์ผู้สอนใน ตลอดทั้งได้มีโอกาสในการเรียนรู้สภาพความเป็นจริงของการเรียนการสอนในสถานศึกษาในระดับต่างๆDefault Gallery Type Template This is the default gallery type template, located …

คณาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย นิเทศการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 Read More »

มสด นครนายก เก็บข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการ อบต จังหวัดนครนายก ปราจีน ระยอง

ทีมงานคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก โครงการสำรวจความเห็นและความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครนายก ปราจีน และระยอง ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม Default Gallery Type Template This is the default gallery type template, located in: /hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php. If you’re …

มสด นครนายก เก็บข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการ อบต จังหวัดนครนายก ปราจีน ระยอง Read More »

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×