มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ร่วมงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ประจำปี พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดย ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัยและสาขาประถมศึกษา ร่วมงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ประจำปี พ.ศ. 2567 ทำกิจกรรมรำบวงสรวงนครนายกย้อนยุค และจัดรถขบวนแห่เทียนพรรษาเข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจากคณะเอกอัครราช ทูตสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย เป็นประธานในงานกิจกรรม ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรม “สวัสดีปีใหม่ไทย สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้บริหาร” ประจำปี 2567

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรม”สวัสดีปีใหม่ไทย สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้บริหาร” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ พร้อมด้วยคณะบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก แต่งกายด้วยชุดไทยลายดอก ร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว รับพรจากผู้บริหาร ในวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 14.00 – 14.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดพิธีบวงสรวงสักการะศาลหลวงปู่ชัยมงคล ประจำปี 2567

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดพิธีบวงสรวงสักการะศาลหลวงปู่ชัยมงคล ประจำปี 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา ร่วมพิธี ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณศาลหลวงปู่ชัยมงคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก    

Loading

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดกิจกรรมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2567

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดกิจกรรมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2567 ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป กิจกรรมพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และให้ธรรมพรผ่านการสนทนา ในรายการ “คลับ พระเดย์ ทอล์ก” และถวายภัตตาหารเพล โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ คุณครู นักศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 08.30 – 11.00 น. ณ บริเวณร้านกาแฟ sdu co-working space @nyk  

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายกจัดกิจกรรม “สวนดุสิตนครนายก น้อมจิตวันทาบูชาครู และพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2566″

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรม “สวนดุสิตนครนายก น้อมจิตวันทาบูชาครู และพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2566″ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว คณะคณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการประถมศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรมพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก คณะคณาจารย์ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการประถมศึกษา บุคลากรทุกฝ่าย นักศึกษาและนักเรียน ร่วมในพิธี ในวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ศึกษา นครนายก    

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้าศึกษาดูการทอผ้า และฝึกทอผ้าไทยพวน ณ ชุมชนไทยพวน จังหวัดนครนายก

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก เข้าศึกษาดูการทอผ้าและฝึกทอผ้าไทยพวน เพื่อนำมาประดิษฐ์สื่อนวัตกรรม และนำไปใช้ในงานวิจัย ณ ชุมชนไทยพวน วัดฝั่งคลอง ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก      

Loading

โครงการรักษ์ชุมชน คนไทยพวน

  โครงการรักษ์ชุมชน คนไทยพวน เป็นโครงการที่ศูนย์การศึกษา นครนายก ได้มีการทำกิจกรรมต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายปี โดยชาวไทยพวนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความน่าสนใจกระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย โดยชาวไทยพวนที่อพยพมาจากแคว้นเชียงขวางหรือบริเวณที่ราบสูงในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นกลุ่มที่มีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต และภาษาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นชาติพันธุ์ที่มีการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมและมีเอกลักษณ์ของตนเองมาช้านาน (ไพบูลย์ วิริยะพัฒนไพบูลย์, 2553) ไม่ว่าจะเป็น คำสอน นิทาน วรรณคดี ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม ศิลปกรรม และภูมิปัญญาต่างๆ จึงถือได้ว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีทุนทางสังคมที่ควรไว้แก่การฟื้นฟู อนุรักษ์ต่อไป ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยศูนย์การศึกษานครนายก ได้เล็งเห็นว่าในพื้นที่จังหวัดนครนายก มีชาวไทยพวน อาศัยอยู่จำนวนมาก จึงมีความน่าสนใจ และได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่ เพื่อศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่ โดยการนำเอาวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ มาสร้างงาน สร้างสื่อการสอน และบริการให้เป็นวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ที่สามารถต่อยอดให้เห็นถึงคุณค่าในวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยพวนต่อไป ผลการดำเนินงานประกอบด้วย (1) การลงพื้นที่เพื่อสำรวจเกี่ยวกับวัฒนธรรมความเป็นมาของชาวไทยพวน จากจุดเริ่มต้นจนสิ้นสุดแล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อออกแบบเส้นทางการเรียนรู้เชิงวิชาการเพื่อประกอบการเรียนการสอน (2) มีการนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการลงพื้นที่ศึกษาแต่ละเส้นทางที่มีความสำคัญและมีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาของชุมชนไทยพวน มาบูรณาการกับรายวิชาการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในรายวิชาการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย และรายวิชาฉลาดรู้คณิต-วิทย์ มาสร้างสื่อนวัตกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยพวน เพื่อนำลงไปทดลองกับเด็กปฐมวัยหลังจากนั้น นำผลการประเมินพัฒนาการมาเขียนเป็นบทความวิจัยเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อไป …

โครงการรักษ์ชุมชน คนไทยพวน Read More »

Loading

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายกและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรม “สืบสานความดีคุณยายละออ 14 กันยายน 2566”

ในวันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายกและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรม “สืบสานความดีคุณยายละออ 14 กันยายน 2566” ทําบุญตักบาตร ข้าวสาร – อาหารแห้ง ฟังพระธรรมเทศนาโดยพระมหาสิริวัฒนา สิริวัชรกุล เจ้าอาวาสวัดดงละคร ถวายผ้าป่าการศึกษาและถวายภัตตาหารเพล โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ คุณครู นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ลานสนามหญ้ากิจกรรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก      

Loading

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566 และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก คณะคณาจารย์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการประถมศึกษา บุคลากรทุกฝ่าย นักศึกษาและนักเรียน ร่วมในพิธี ในวันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก    

Loading