มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Month: December 2015

มสด นครนายก ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสำรวจความคิดเห็น โครงการ ITA ( Integrity & Transparency Assessment) หน่วยงานภาครัฐ จังหวัดระยอง

มสด นครนายก ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสำรวจความคิดเห็น โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ( Integrity & Transparency Assessment) หน่วยงานภาครัฐ จังหวัดระยอง

การประชุมทบทวนตัวชี้วัด โครงการ ITA จังหวัดระยอง

ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก และทีมวิทยากร เป็นวิทยากรในการประชุมทบทวนตัวชี้วัด โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA) ประจำปี พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ณ ห้องประชุมบัวขาว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

โครงการเสน่ห์วันวานเริงสำราญงานวัด ณ โรงเรียนอนุบาลคุณากรฯ จังหวัดนครนายก จัดโดยนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 ตอนเรียน NB

นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 ตอนเรียน NB หลักสูตรศึกษาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์นครนายก ได้จัดทำโครงการเสน่ห์วันวานเริงสำราญงานวัด  ณ โรงเรียนอนุบาลคุณากรฯ จังหวัดนครนายก เพื่อให้เด็กได้พัฒนาทักษะทางสังคม และเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นที่ปรึกษาโครงการ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2558 Default Gallery Type Template This is the default gallery type template, located …

โครงการเสน่ห์วันวานเริงสำราญงานวัด ณ โรงเรียนอนุบาลคุณากรฯ จังหวัดนครนายก จัดโดยนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 ตอนเรียน NB Read More »

กิจกรรมมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ หรือ IYF (International Youth Fellowship) ประเทศไทย

มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ หรือ IYF (International Youth Fellowship) ประเทศไทย มาจัดกิจกรรมบรรยาย ในวันศุกร์ที่ 27 พย. 58 เวลา 8.00 – 12.00 น. ประกอบด้วยกิจกรรม Mind training, การบรรยายพิเศษ, การแสดงวัฒนธรรม, การแสดงจากนักร้องวง Rio Montana, อะคาเดมี่ต่างๆ ให้กับ นศ. มสด ศูนย์นครนายก Default …

กิจกรรมมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ หรือ IYF (International Youth Fellowship) ประเทศไทย Read More »

นิทรรศการ สิทธิของหนู เลี้ยงดูอย่างเข้าใจ ภายใต้บริบทวัฒนธรรม

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน  2558 นักศึกษา รมป.2 โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดนิทรรศการภายใต้ชื่อเรื่อง สิทธิของหนู เลี้ยงดูอย่างเข้าใจ ภายใต้บริบทวัฒนธรรม ได้มีการแลกเปลี่ยรเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×