มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Month: September 2019

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก คว้ารางวัล “การแข่งขันกีฬาลอนโบวล์สเมืองคาวบอยโอเพ่น (มือใหม่) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562”

          มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ส่งนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วม”การแข่งขันกีฬาลอนโบวล์สเมืองคาวบอยโอเพ่น (มือใหม่) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562″ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมกีฬาลอนโบวล์สแห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 28 – 29 กันยายน 2562 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ในประเภททีมหญิง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 5 ในประเภททีมมหาวิทยาลัย ณ สนามลอนโบวล์ส ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี   …

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก คว้ารางวัล “การแข่งขันกีฬาลอนโบวล์สเมืองคาวบอยโอเพ่น (มือใหม่) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562” Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์รวี ศิริปริชยากร ได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร (UKPSF)

  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์รวี ศิริปริชยากร ได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร (UKPSF)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ชุมชนไทยเวียง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการ ศูนย์ฯ นครนายก เข้าร่วมในการประชุมหัวหน้าส่วนจังหวัดนครนายก โดยมี นายณัฐพงษ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธาน เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ชุมชนไทยเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก    

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครนายก พ.ศ.2563 – 2565

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดยผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกและนางสาวพันธุ์ทิพย์ สิงห์ปาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครนายก พ.ศ.2563 – 2565 ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครนายก เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครนายกได้มีส่วนร่วม และนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดนครนายก ในวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ วังยาว ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัด “โครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ชุมชนไทยเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสรุปผลโครงการและส่งมอบผลการดำเนินการระยะที่ 1 “โครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ชุมชนไทยเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก” ในวันที่ 19 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งยกระดับการท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก โดยใช้ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาพื้นที่ตามความต้องการของชุมชน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีชาวบ้านชุมชนไทยเวียง และคณะผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าร่วมงาน ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ห้องประชุมเฟื่องฟ้า    

สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย English Discoveries Online และสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

          สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย English Discoveries Online และสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ( Placement Test ) แก่นักศึกษารหัส 62 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 30 คนในวันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา …

สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย English Discoveries Online และสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ Read More »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าร่วมการอบรม “โครงการพัฒนาเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ (ครูอาสา ประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 1 พิมพ์นิยม) ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าร่วมการอบรม “โครงการพัฒนาเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ (ครูอาสา ประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 1 พิมพ์นิยม) ประจำปี 2562 โดยมี นายณัฐพงษ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีและร่วมเสวนาให้ข้อมูลกับคณะผู้เข้าอบรมทุกท่าน ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก นอกจากนี้ยังมีวิทยากรอีกมากมายที่มาร่วมวงการเสวนาให้ความรู้ในครั้งนี้  

โครงการพัฒนาต้นแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง เพื่อการบริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม จัดสัมภาษณ์หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำจังหวัดนครนายก ในโครงการพัฒนาต้นแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง เพื่อการบริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด ในวันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าเยี่ยมชม สังเกตการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนสาธิตพัฒนากรุงเทพมหานคร

ในวันที่ 17 กันยายน 2562 คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าเยี่ยมชม สังเกตการจัดการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อมและสัมภาษณ์บุคลากรในสาขาปฐมวัย ณ โรงเรียนสาธิตพัฒนา กรุงเทพมหานคร    

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×