แนะนำมหาวิทยาลัย

 

ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นครนายก

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

ประชาสัมพันธ์

 
 • วันแม่ 2556

  วันแม่ 2556

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้เข้าร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดนครนายก โดยมี นายสุขวัฒน์ สุขสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในงานนี้ เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 56

   
 •  
 • หน่วยงานจังหวัดมาศึกษาดูงาน

  หน่วยงานจังหวัดมาศึกษาดูงาน

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากบัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ดร.เรณุมาศ กุละศิริมา และคณะ รวมไปถึงหน่วยงานภายนอก ได้แก่ พัฒนาสังคมจังหวัดนครนายก เขตพื้นที่การศึกษานครนายก วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก และท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก เข้าศึกษาดูงานเรื่องการวิจัยเชิงพัฒนาพื้นที่ พร้อมเยี่ยมชมอาคารและห้องต่างๆในศูนย์ฯ โดยมี ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก และบุคลากรประจำศูนย์ฯคอยให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

   
 •  
 • จัดอบรมด้านท่องเที่ยว

  จัดอบรมด้านท่องเที่ยว

  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดอบรมในหัวข้อ “การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว” ให้กับนักศึกษาชมรม นันทนาการและการท่องเที่ยว โดยมี นายประวัติ มุ่งเจริญรัตน์ วิทยากรจากสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก ให้ความรู้ด้านท่องเที่ยวแก่นักศึกษา โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 56

   
 •  
 • แห่เทียนเข้าพรรษา

  แห่เทียนเข้าพรรษา

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2556 ขึ้น เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย ซึ่งปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยมี ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างคึกคักและสนุกสนาน เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 56

   
 •  
 • ทำบุญศูนย์

   
 • ร่วมจัดนิทรรศการ

   
 • ตรวจเยี่ยมโฮมเบเกอรี่ นครนายก

   
 • แสดงความยินดีกับบัณฑิต ประจำปี 2555

   
 • คณะผู้บริหารและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

   
 • ตรวจประกันคุณภาพ55

   
 
 
 

โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มความเสมอภาคทางการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดนครนายก

 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×