มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Previous slide
Next slide

นโยบายและมุมมองอธิการบดี

“THE BIG IDEA SUAN DUSIT ONE WORLD LIBRARY
จากแนวความคิดสู่การปฏิบัติจริง”

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก

เรื่องน่ารู้ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก

โครงการการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์การศึกษา นครนายก
กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคพิชิต TOEIC :

คู่มือสถานศึกษาปลอดภัย

ข่าวสาร / กิจกรรม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายกจัดกิจกรรมโครงการ“การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกษตรปลอดภัยเป็นฐานให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก และโรงเรียนภายในจังหวัดปราจีนบุรี”

รายละเอียด »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดการประชุมติดตามแผนการดำเนินงาน และการบริหารจัดการ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัยและนันทนาการ จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียด »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายกจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ใหักับเด็กนักเรียน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก

รายละเอียด »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายกจัดโครงการการพัฒนาทักษะชีวิต กับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ใหักับเด็กนักเรียน ระดับชั้นบ้านสาธิต และอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก

รายละเอียด »

ติดตามรับชมวิดีโอที่น่าสนใจได้ที่ช่อง Youtube : สวนดุสิต นครนายก

เกษตรปลอดภัย : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก