มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Previous slide
Next slide

นโยบายและมุมมองอธิการบดี

“THE BIG IDEA SUAN DUSIT ONE WORLD LIBRARY
จากแนวความคิดสู่การปฏิบัติจริง”

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก

เรื่องน่ารู้ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก

โครงการการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์การศึกษา นครนายก
กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคพิชิต TOEIC :

คู่มือสถานศึกษาปลอดภัย

ข่าวสาร / กิจกรรม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรมพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

รายละเอียด »

โรงพยาบาลนครนายก จัดกิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ให้แก่นักศึกษา มหาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก และนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก

รายละเอียด »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการประถมศึกษา เข้าศึกษาสังเกตเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก

รายละเอียด »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดการอบรมในหัวข้อ “การเขียนแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย” ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

รายละเอียด »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้าสังเกตการจัดกิจกรรม ในชั้นเรียนปฐมวัย ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก

รายละเอียด »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานครนายก ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิของคุรุสภา และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา)

รายละเอียด »

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มอบของที่ระลึกแสดงความยินดี เนื่องโอกาสที่ นายสุภกิณห์ แวงชิน มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

รายละเอียด »

ติดตามรับชมวิดีโอที่น่าสนใจได้ที่ช่อง Youtube : สวนดุสิต นครนายก

เกษตรปลอดภัย : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก